Bjartur Peturson og Ragga Jonsdottier har drevet Bov Kro siden 2009. Kroen er fra 1566 og er Danmarks 3. ældre kongelige privilegerede kro. Foto Tove Hansen