Henry Frost ved kransenedlægningen.Foto Søren Gülck