De enliges jul holdes i år i Ahlmannsparken i Gråsten.
Foto Søren Gülck