Ældre Sagen i Bov havde arrangeret en hyggelig aftenen med sønderjysk grønlangkål. Foto Tove Hansen