Formand for Gråsten Handelsstandsforening, Gunnar Hattesen, aflagde beretning.
Foto Søren Gülck