Den nye formand for Rinkenæs Menighedsråd, Mette Auning, som afløser Flemming Hansen.
Foto Tove Hansen