Børn og voksne hyggede sig med tøndeslagningen i Ulsnæs-Centret.
Foto Søren Gülck