Kaj Andersen er godt i gang med at planlægge nye aktiviteter i Egernsund Pensionistforening.
Foto Signe Kryger Svane