Formand for Gråsten og Omegns Pensionistforening Aase Christensen, kasserer i Gråsten Annemi Christesen, formand for Broager Pensionistforening Thea Brodersen, formand for Egernsund Pensionistforening Marie Gormsen, kasserer i Egernsund Else Clausen, tovholder Finn Christensen og bestyrelsesmedlem i Broager Pensionistforening Robert Jensen er klar til at fortsætte De Gamles Jul.
Foto Søren Gülck