Tidligere sognepræst Jens Barfod fortalte i præstegården om årene i Schweiz og Holland. Foto Søren Gülck