De ældre på Broager Plejecenter morede sig over at slå katten af tønden. Foto Søren Gülck