Thilde Hansen overrækker slik til de kongelige prinser og prinsesser