Kværs-dilettanterne er klar til at opføre Soyas berømte skuespil ”Parasitterne”. Foto Søren Gülck