Iver H. Ottosen er en aktiv foreningsmand.
Foto Tove Hansen