Det var den bedste julefest i mange år i Gråsten.
Foto Søren Gülck